Povolání

 

        1. Voják (Soldier)


Voják je v Enemy Territory specialista na těžké zbraně. Přestože nemá žádné zvláštní schopnosti, je to jediná třída schopná nosit těžké obouruční zbraně jako přenosný MG42, minomet, plamenomet a panzerfaust. Vojáci začínají se 4 ručními granáty.


Těžké zbraně (klávesa 3 nebo 0)
Voják si může vybrat jednu z pěti hlavních zbraní (3 nebo 0): MP40 (němci) nebo M1A1 Thompson (američané), panzerfaust, plamenomet, přenosný MG42 nebo minomet. Panzerfaust a minomet potřebují energii.
2. Medik (Medic)


Medik může léčit zraněné a oživovat padlé spolubojovníky, čímž je vrátí do boje bez nutnosti čekat na posily. Medici pomáhají udržet spoluhráče v boji. Medik může používat jen samopaly M1A1 Thompson nebo MP40 a začíná s jedním ručním granátem.


Zvláštní zbraně a vybavení medika:
Injekce (klávesa 5)
Injekce se používá k oživení spoluhráčů (prohlédněte si "Zvláštní schopnosti" níže). Když medik sebere krabici s náboji buď od ženisty nebo ze skladu, dostane injekci navíc.


  Lékárna (klávesa 6)
Medik může lékárny házet na zem jejich vybráním (6) a stisknutím střelby, podobně jako ženista může házet krabice s náboji. K házení lékáren potřebujete energii. Vaše lékárny mohou sbírat i nepřátelé.

   Zvláštní schopnosti medika:
Oživení
Když padne spoluhráč, medik nad ním uvidí červenou ikonu (obrázek vlevo). Dokud je ikona vidět, medik ho může oživit injekcí (5). Stoupněte si nad spoluhráče, objeví se ikonka oživení a stiskněte střelbu. Červená ikona zmizí když se hráč přejde do Limba. To se stane když je tělo úplně rozstříleno, nebo hráč sám zvolí přepnutí do Limba.

3. Inženýr (Engineer)


Inženýři mohou pokládat a zneškodňovat dynamity, zneškodňovat nepřátelské balíkové bomby, pokládat miny, stavět postavitelné úkoly a opravovat kulomety a vozidla. Skoro všechny hlavní úkoly v Enemy Territory vyžadují schopnosti inženýra. Američtí inženýři si mohou vybrat mezi samopalem M1A1 Thompson nebo puškou M1 Garand s granátometem M7 Grenade Launcher. Němečtí inženýři si mohou vybrat mezi samopalem MP40 nebo puškou K43 s granátometem GPG40 GranatWerfer. Inženýři začínají se 4 ručními granáty (a 5 granáty do granátometu, pokud si vybrali pušku).


  Zvláštní zbraně a vybavení inženýra:
Kleště (klávesa 5)
Kleště se používají k odjištění, zneškodnění, stavění a opravování. Pokud je potřebujete k akci, na obrazovce se objeví ikonka kleští. Pro použití stiskněte a držte střelbu (levé tlačítko myši nebo CTRL) dokud modrý ukazatel nezmizí.


  Dynamit (klávesa 6)
Stiskněte střelbu pro položení a automatické přepnutí na kleště. Pro odjištění dynamitu si na něj klekněte, namiřte na něj kleště a podržte střelbu. Modrý ukazatel bude ukazovat průběh.


  Nášlapné miny (klávesa 7)
Miny se pokládají a odjišťují stejně jako dynamit. Každý tým může najednou položit nejvýše 10 min.  Zvláštní schopnosti inženýra:
Zneškodnit
Inženýr může zneškodnit dynamit, balíkovou bombu nebo minu. Pro zneškodnění vezměte do ruky kleště (5), stoupněte si na předmět, objeví se ikonka zneškodnění a stiskněte střelbu. Inženýři musí pro zneškodnění mířit přímo na předmět.Opravit
Inženýři mohou opravit poškozené kulomety a vozidla. Pro opravení jednoduše vyndejte kleště (5) a držte střelbu dokud modrý ukazatel nezmizí.Postavit
Inženýři mohou stavět velitelská stanoviště a další postavitelné úkoly tak, že si k nim stoupne až objeví se ikonka stavby. Objekt se staví stejně jako se odjišťuje dynamit. Držte střelbu dokud modrý ukazatel nezmizí. Během stavby bude vidět průhledný obrázek výsledné stavby.Takto vypadá úkol během stavby:  4. Ženista (FieldOps)


Specialista na polní operace nebo také ženista je odpovědný za stálou dodávku munice a těžkou palebnou podporu. Ženisté mohou spoluhráčům rozdávat krabice s náboji, takže ti pak mohou bojovat i když jejich základní zásoba je už vyčerpána. Ženista může označit cíl pro nálet pomocí barevné dýmovnice nebo pro dělostřelectvo pomocí dalekohledu. Ženista může používat jen samopaly a v základní výbavě má 2 ruční granáty.


  Zvláštní zbraně a vybavení ženisty:
Nálet (klávesa 5)
Po odhození kouřový granát označí cíl pro nálet barevným kouřem. Nálet lze přivolat jen pokud máte plnou energii.


  Krabice s náboji (klávesa 6)
Po stisknutí střelby hodíte na zem krabici s náboji. K hození potřebujete energii. Pamatujte, že nábje může sebrat kdokoliv, i nepřítel.Zvláštní schopnosti ženisty:
Dělostřelecká podpora (klávesa B nebo 8)
Pro přivolání dělostřelectva se podívejte na cíl dalekohledem a stiskněte střelbu. Dalekohled vyndejte klávesou B nebo prolistováním zbraní kolečkem myši. Pro přivolání dělostřelectva potřebujete plnou energii. Velitelství potom potvrdí možnost zasažení cíle.

Přivolání dělostřelectva také označí cíl na mapě všem vojákům s minometem. Po celou dělostřeleckou salvu bude tento cíl na jejich mapě a zaměřovačích minometu označen žlutým křížkem. Spoluhráči s minomety se potom mohou připojit svojí palbou k dělostřelectvu.   5. Agent (CovOps)


Specialista na tajné operace, nebo také agent, je v Enemy Territory expert na špionáž, průzkum a sabotáž, kromě toho i smrtelně přesně střílí. Mezi jeho schopnosti patří kradení a nošení nepřátelských iniform, vyhledávání min a tiché odstřelování nic netušících nepřátel. Také umí otvírat dveře nepřátelského týmu (po převlečení), může svému týmu hlásit důležité informace a likvidovat klíčové cíle balíkovou bombou.


  Zvláštní zbraně a vybavení agenta:
Kouřový granát (klávesa 5)
Kouřové granáty krátce po odhození vytvářejí stěnu hustého kouře, ideální pro oslepení obránců a ukrytí pohybu vojáků. Pokud musíte projít kolem kulometu obsazeného nepřítelem, kouřový granát je ideální na zrušení jeho výhody v palebné síle.


  Balíkové bomby (klávesa 6)
Balíkové bomby jsou dálkově odpalovaná demoliční zařízení. Po položení automaticky vyndáte detonátor. Stisknutím střelby nálož odpálíte. Pamatujte, že detonátor je omezen dosahem, ale ne zorným polem. Zelená kontrolka na detonátoru ukazuje, že jste v dosahu nálože a můžete ji střelbou odpálit. Červená kontrolka ukazuje, že jste mimo dosah. Pamatujte, že nepřátelští inženýři mohou vaši balíkovou bombu zneškodnit.  Dalekohled (klávesa B nebo 8)
Agenti dostávají delkohled v základní výbavě. Prohlédněte si Vyhledávání níže.  Zvláštní schopnosti agenta:
Převlékání
Agent může sebrat uniformu mrtvému nepříteli a obléct si ji. To uděláte tak, že si stoupnete nad mrtvolu až se objeví ikonka uniformy. Potom držte použít (F nebo Enter) pro obléknutí uniformy. Mrtvola nepřítele bez kalhot zůstane ležet na místě jako varování jeho spoluhráčům před infiltrátorem. Agent může otevřít dveře nepřátelského týmu dokud má jejich uniformu.

Agent zůstane v převleku dokud používá kouřové granáty, balíkové bomby a detonátor. Převlek ztratí jen pokud použijí nůž, palné zbraně nebo granáty v zorném poli nepřítele. To platí i pro nepřítele na kterého útočí, což z útoku zezadu dělá velmi důležitou taktiku.

Hráči však mohou stále převlečeného agenta odhalit. Když namíříte na převlečeného nepřátelského agenta z větší dálky, objeví se jméno a hodnost hráče, kterému ukradl uniformu, ale zblízka se neobjeví nic, takže můžete bezpečně střílet.


Vyhledávání
Agent může vyhledávat miny, nepřátelské pozice a velitelská stanoviště. Pro vyhledání min použijte dalekohled sekundární střelbou (Z) a prohlédněte okolí. Během prohlížení uvidíte indikátory nepřátelských min. Když nad ním podržíte dalekohled dost dlouho, označíte minu vlajou i na velitelské mapě a pošlete o tom zprávu celému týmu. Nalezené miny mohou být zničeny jinými výbušninami (granáty, granátomety, dynamity apod.). Agent může také označit napřátelské pozice. Každý nepřítel v zorném poli agenta je automaticky zobrazen zbytku týmu na velitelské mapě.