Dovednosti, odměny a povyšování - (zkušenostní systém)


Enemy Territory odměňuje hráče schopnostmi, odměnami a povýšeními, což je ve střílečkách ojedinělé. Každé z povolání v Enemy Territory má svou vlastní schopnost a dovednosti a dvě hlavní schopnosti společné všem: ovládání lehkých zbraní a bojové smysly. Použití hlavní schopnosti u každého z povolání (například první pomoc u mediků) vám přidá zkušenostní body (XP) a po dosažení určité úrovně získáte odměnu a postoupíte na vyšší úroveň.

Vaše schopnosti bojové smysly, lehké zbraně a třídní schopnost jsou zobrazeny v levé dolní části obrazovky. Každá schopnost má čtyři úrovně. Za každou úroveň hráč získá jedinečnou odměnu.

Získávání vyšších úrovní schopností je průběžně odměňováno povýšením. Hodnosti v Enemy Territory se různí od vojína po generála (přesněji jejich americké a německé obdoby). Každý může vidět vaši hodnost na vaší helmě. Hodnosti jsou varování pro nepřítele o vašich schopnostech a zkušenostech. Nejlepší hráč každé třídy je na konci mapy odměněn medajlí.

1. Lehké zbraně
2. Bojové vnímání
3. Těžké zbraně
4. První pomoc
5. Mechanika
6. Signály
7. Sabotáž

Lehké zbraně
Lehké zbraně odměňují všechny třídy za zabíjení malými zbraněmi a puškami bez použití teleskopu. Hráči získají 3 XP za zabití granátem, střelou do nohy, ruky nebo těla a 5 XP za zabití střelou do hlavy.Lehké zbraně úroveň 1: Lepší využití munice do lehkých zbraní
Do začátku dostanete zásobník navíc.

Lehké zbraně úroveň 2: Rychlejší přebití
Vaše znalosti zbraní vám umožňují přebít o 35% rychleji.

Lehké zbraně úroveň 3: Lepší používání lehkých zbraní
Vaše bojové zkušenosti vám ulehčují používání zbraní; rozptyl samopalů je snížen o 35% zatímco zpětný ráz pistolí je poloviční.

Lehké zbraně úroveň 4: Obouruční pistole
Jako vedlejší zbraň si můžete zvolit obouruční pistole.
Bojové smysly
Bojové smysly jsou hrdinská schopnost, která odměňuje přežití v boji.

Hráč nezíská ŽÁDNÉ body za přežití 30 vteřin v 'chladu' např. mimo aktivní boj. Získáte 2XP za 30 sekund v 'teple' (zranil jste nepřítele), 5XP za 30 sekund v 'horku' (zranil jste A byl jste zraněn) a 8XP v 'super horku' (zabil jste a byl jste zraněn).Bojové smysly úroveň 1: Dalekohled
Za první úroveň bojových smyslů dostanete dalekohled pro obhlížení nepřátelských pozic. Dalekohled může pro hledání min pro své spoluhráče použít jen agent.

Bojové smysly úroveň 2: Lepší fyzická kondice
Dlouhodobá bojová činnost zvýšila obnovování vytrvalosti na 160% původní rychlosti.

Bojové smysly úroveň 3: Lepší zdraví
Jako úskočnému veteránovi utvrzenému v boji vám váš úsudek zvýšil zdraví o 15 bodů.

Bojové smysly úroveň 4: Odhalení pasti
I když nebudete agent, uvidíte před sebou miny pouhým okem. Ve vašem blízkém okolí uvidíte průhledné obrysy nepřátelských min. Pokud ale nejste agent, nemůžete je odhalit pro vaše spoluhráče.
Těžké zbraně
Tato schopnost odměňuje hráče za zabíjení těžkými zbraněmi. Hráči všech tříd získají 3XP za zabití upevněným kulometem. Vojáci získají 3XP za zabití přenosným MG42, panzerfaustem, plamenometem a minometem. 3XP získáte ať už zabijete přímým zásahem nebo výbuchem v blízkém okolí.Těžké zbraně úroveň 1: Lepší zásoba projektilů
Vaše bojové zkušenosti vám usnadňují používání projektilových zbraní. Střelba z panzerfaustu nebo minometu stojí o třetinu méně energie.

Těžké zbraně úroveň 2: Znalost těžkých zbraní
Díky vašim technickým znalostem přehřívající se kulomet chladne dvakrát rychleji.

Těžké zbraně úroveň 3: Lepší obratnost
Hodně dlouho jste běhal po bojišti s těžkými kusy železa, takže teď se hýbete trochu rychleji. Během střelby z plamenometu se budete hýbat pomaleji, ale při nošení ostatních těžkých zbraní budete rychlejší.

Těžké zbraně úroveň 4: Lepší používání zbraní
Vaše dovednosti se zbraněmi vám umožňují mít jako vedlejší zbraň samopal a jako hlavní těžkou zbraň. To znamená že můžete mít najednou třeba samopal a minomet.
První pomoc
Toto je třídní schopnost medika, která odměňuje oživování a léčení spoluhráčů lékárnami. Medici získají 1XP za léčení lékárnou a 4XP za oživení hráče injekcí.První pomoc úroveň 1: Munice
Medik dostane do začátku jeden zásobník a granát navíc.

První pomoc úroveň 2: Lepší zdroje
2 další injekce do začátku, limit injekcí o 2 vyšší a hození lékárny stojí 15% energie místo 25%

První pomoc úroveň 3: Plné oživení
Spoluhráč bude mít po oživení injekcí plné zdraví.

První pomoc úroveň 4: Adrenalin
Adrenalinovou injekci vyberte klávesou 7 a vpíchněte si ji střelbou. Tím získáte dočasný bonus na zdraví a vytrvalost. 10 sekund budete dostávat jen polovinu zranění ze všech útoků a vytrvalost nebude klesat ani při sprintování. To vám umožňuje vletět do důležitých silně bráněných oblastí a zase zmizet.
Mechanika
Tato inženýrský schopnost odměňuje stavbu/ničení úkolů a použití výbušnin. Inženýři získají 3 XP za opravení vozidla nebo kulometu. Také získají XP za stavbu nebo ničení postavitelných úkolů: 5XP za úkol vyžadující 50% energie jako třeba opravu kulometu, 7.5 za úkol vyžadující 100% energie jako třeba oprava tanku a až 10XP za zničení úkolu. Inženýři také získají 3XP za zabití granátometem, 4XP za zabití minou nebo dynamitem, 4XP za zneškodnění miny a 6 bodů za zneškodnění dynamitu.Mechanika úroveň 1: lepší použití výbušnin
Dostanete 4 další ruční granáty a 4 granáty do granátometu.

Mechanika úroveň 2: Lepší obratnost
Zkušenosti s použitím výbušnin vám umožňují odjistit a zneškodnit miny a dynamity za polovinu času.

Mechanika úroveň 3: Lepší stavba a odpalování
Znalosti veterána vám snížily množství energie potřebné k postavení a opravu objektu a položení dynamitu nebo miny o třetinu.

Mechanika úroveň 4: Flak vesta
Jen nejlepší inženýři co dokázali svoji schopnost přežít na bojišti mohou dostat drahou flak vestu, která snižuje zranění výbuchem o 50%.
Signály
Tato ženistická schopnost odměňuje zabíjení nepřátel a ničení úkolů přivoláním dělostřelectva nebo náletu a rozdávání munice spoluhráčům. Ženista získá 1XP za hození krabice s náboji spoluhráči. Dále získáte 3XP za zabití nepřítele náletem, 4XP za zabití dělostřeleckou salvou a 5XP za zničení úkolu náletem nebo dělostřelectvem.Signály úroveň 1: Lepší zdroje
Vaše zásobovací efektivita byla odměněna lepšími zdroji. V každé krabici s náboji bude o jeden zásobník víc a hození krabice s nábojí stojí 15% energie místo 25%.

Signály úroveň 2: Lepší signály
Vaše zkušenosti v navádění palby vám přinesly zvýšenou efektivitu. K přivolání dělostřelectva nebo náletu potřebujete jen 2/3 energie, což vám umožňuje volat je častěji.

Signály úroveň 3: Lepší vzdušná a pozemní podpora
Váš úsudek při zaměřování klíčových nepřátelských cílů byl odměněn větší palebnou silou zaměřenou na označený cíl. Při každém náletu proletí dvě letadla a dělostřelectvo pálí dvakrát déle.

Signály úroveň 4: Rozpoznání nepřítele
Váš postřeh a zkušenosti vám umožňují odhalit převlečeného agenta. Umístěním zaměřovače na převlečeného agenta ho odhalíte a označíte jeho pozici spoluhráčům na velitelské mapě.
Sabotáž
Toto je agentská skupina schopností, která odměňuje hráče za průzkum, hlášení informací o bojišti, sabotáž a zabíjení za použití teleskopu. Za zabití střelou do hlavy získáte 5XP a 3XP za zabití střelou do těla, ruky nebo nohy. Agent získá 3XP za objevení miny a 5XP za převléknutí do nepřátelské uniformy. Za zabití balíkovou bombou získáte 5XP a za odpálení úkolu 7XP.Sabotáž úroveň 1: Lepší použití zbraní s teleskopem
V každé krabici s náboji od ženisty nebo z muničního skladu bude jeden zásobník do pušky s teleskopem navíc.

Sabotáž úroveň 2: Lepší využití sabotáže a matení
Váš úsudek vám umožňuje častěji používat balíkové bomby a kouřové granáty: budou vyžadovat o 1/3 méně energie.

Sabotáž úroveň 3: Ovládání dechu
V důsledku vašeho ostřelovačského umění kleslo kývání a zpětný ráz zbraní s teleskopem o 50%.

Sabotáž úroveň 4: Tichý vrah
Vaše umění s nožem vám umožňuje zabít kohokoliv zezadu jediným říznutím.